Druga međunarodna EUROSA konferencija

Prijavite se

eurosa

Evropska asocijacija zaštite na radu

Naša misija

Osnaživanje organizacija za bezbedna i zdrava radna mesta.

Naša vizija

Težiti izvrsnosti u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu.

Naši projekti

EUROSA 2024

Druga međunarodna EUROSA konferencja

EUROSA 2023

Prva međunarodna EUROSA konferencja

Naš tim

Eurosa – Evropska asocijacija zaštite na radu. – Bezbednost na prvom mestu. Uvek.

Miodrag Meseldžija

Miodrag Meseldžija

Predsednik

Bojana Zoraja

Bojana Zoraja

Zamenik predsednika

Aleksandra Baukov

Aleksandra Baukov

Sekretar udruženja

Novo sa bloga