DRUGA MEĐUNARODNA EUROSA KONFERENCIJA

Od 15. do 18. maja 2024. godine,
Vrnjačka Banja.

Sreda, 15.05.2024.

Otvaranje konferencije

Četvrtak, 16.05.2024.

PRVA SESIJA – moderator dr Zoran Čepić

DRUGA SESIJA – moderator dr Bojana Zoraja

Petak, 17.05.2024.

TREĆA SESIJA – moderator dr Dejan Krstić

ČETVRTA SESIJA – moderator dr Miljan Šunjević

Subota, 18.05.2024.

PETA SESIJA

Panel 1: U SUSRET NOVIM PODZAKONSKIM AKTIMA

Panel 2: KULTURA BEZBEDNOSTI U INTERNACIONALNIM OKVIRIMA

Panel 3: ULOGA MEDICINE RADA I PREVENCIJA ZDRAVLJA NA RADU

Panel 4: DOZVOLE ZA RAD – SISTEMSKI DOKUMENTI U BZR

Organizatori konferencije

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Falultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Evropska asocijacija zaštite na radu EUROSA

Sponzori konferencije